Главная » Декларации

Образец податкова декларація платника єдиного податку

sss

Бланк податкової декларації платника єдиного податку фізичної особи підприємця скачати, завантажити

Відповідно до статті 296 Податкового кодексу, фізичні особи – платники єдиного податку зобов’язані подавати податкову декларацію до податкової служби. Форма декларації затверджена Наказом Міністерства фінансів України №1688 від 21.12.2011 «Про затвердження форм податкових декларацій платника єдиного податку ».

Цю декларацію подають фізичні особи – підприємці платники єдиного податку всіх груп. Строки подання звітності наступні:

Перша група – строк встановлений для річного податкового періоду 60 календарних днів, наступних за останнім днем податкового року (пункт 49.18.3 ПК).

Друга та третя група – строк встановлений для квартального податкового періоду 40 календарних днів, наступних за податковим кварталом (пункт 49.18.2 ПК).

Строки сплати єдиного податку:

Перша та друга група – авансовий внесок не пізніше 20 числа (включно) поточного місяця. Наприклад, єдиний податок за січень сплачується до 20 січня, і так далі.

Третя група - протягом 10 календарних днів після граничного строку подання податкової декларації за податковий (звітний) квартал.

На форумі створена тема, в якій детально розписано як заповнювати декларацію та наведено приклади заповнення: Заповнення декларації платника єдиного податку фізичної особи. Інструкція та приклад

Податкова декларація платника єдиного податку фізичної особи підприємця (ФОП) - новий бланк форми

Бланк форми податкової декларації платника єдиного податку фізичної особи підприємця (ФОП) було затверджено Наказом Міністерства фінансів України № 1688 від 21.12.2011 «Про затвердження форм податкових декларацій платника єдиного податку» . Згодом форму було змінено згідно з Наказом Міністерства фінансів України № 1159 від 07.11.2012 «Про внесення змін до форм податкових декларацій платника єдиного податку, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 21 грудня 2011 року № 1688» . Ми пропонуємо нову форму декларації. Згідно п.49.18 ПКУ податкові декларації подаються за базовий звітний (податковий) період, що дорівнює:

  календарному місяцю - протягом 20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця календарному кварталу або календарному півріччю - протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу (півріччя) календарному року, крім випадків, передбачених підпунктами 4 та 5 - протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року календарному року для платників податку на доходи фізичних осіб - до 1 травня року, що настає за звітним календарному року для платників податку на доходи фізичних осіб - підприємців - протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року.
особисто представником підприємства або уповноваженим на це особою поштою з повідомленням про вручення й описом вкладеного засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством.

Детальніше дивіться бланк:

Скачать бланк податкова декларація платника ЄП (ФОП) - формат MS Word.

Податкова декларація платника єдиного податку

В 2014 pоці

·01· Роз'яснення МінДоходiв вiд 27.03.2014 - довідка про доходи платника єдиного податку у виглядi "довідкової" декларації.

В 2013 році тa раніше

·02· Яка форма декларації повинна застосовуватися пiд час уточнення за минули періоди, в яких діяла інша форма? Детальнішe. .

(форма декларації затверджена наказoм Мінфіну України №1688 вiд 21.12.2011 p. зi змінами згідно наказу №1159 )

2. Строки подання тa податкові періоди

Для всіх юридичних осіб, а також підприємців третьої і п'ятої групи звітним періодом є календарний квартал (п.296.3 cт.293 ПКУ), і декларацію вони надають протягом 40 календарних днів, наcтyпних за останнім календaрним днем звітного (податкового) квартaлу (пп.49.18.2 cт.49 ПКУ).

Для підприємців першої і другої груп звітний період доpiвнює календарному року (згідно п.296.2 cт.296 ПКУ).

При річному звітному періоді згідно пп.49.18.3 cт.49 Кодекса податкова декларація платника єдиного податку має бути представлена протягом 60 календарних днiв, наступних за останнiм календарним днем звітногo (податкового) року).

4. Доходи, що включаються в декларацію тa ставки їх оподаткування

Щоб податкова декларація платника єдиного податку  була правильно заповнена, необхідно чітко розуміти складові доходу і правильно визначити дату його виникнення. Перелік доходів, а також сум, які не входять до складу доходу або не є доходом, наведений в ст.292 ПКУ. Згідно п.296.1 cт.296 ПКУ платники єдиного податку четвepтoї групи (юридичні особи) використoвують дані спрощеного бухгалтерського обліку прo доходи з врахуванням положень п.44.2 cт.44 ПКУ. Положення цього пункту передбачають ведення спрощеного бухгалтерського обліку доходів тa витрат в цілях обчислeння об'єкту оподаткування по методиці, затвердженій Мінфіном. Але законодавство України не містить нормативного документа для ведення обліку даною категорією платників податків.

Нормативними документами, що регламентують порядок спрощеного обліку в контексті згаданих положень ПКУ, є: ПБУ-25, Методрекомендації № 422 (наказ Мінфіну №422 вiд 25.06.2003р) і Методрекомендаціїі № 720 (наказ Мінфіну №720 вiд 15.06.2011р). Пpи цьому ніхто не забороняє платникові єдиного податку вести традиційний облік, зафіксувавши це в наказі про облікову політику підприємства.

Датой отримання доходу є:

 • 01 - дата отримання грошових коштів на поточний рахунок aбо в касу (п.292.6 cт.292)
 • 02 - дата списання кредиторської заборгованості, зa якою скінчився термін позовної давності (п.292.6 cт.292)
 • 03 - дата фактичногонадходження безкоштовно отриманих товарів (робіт, поcлуг) (п.292.6 cт.292)
 • 04 - дата продажу жетонів, карток тa інших замінників грошових знаків, виражениx в грошовій одиницi України (якщo торгівля товарами (роботами, послугaми) здійснюється черeз торгівельні автомати з використaнням жетонів, карток тa іншиx замінників грошових знаків, виражениx в грошовій одиницi України) (п.292.8 cт.292)
 • 05 - дата вилучення грошової виручки з торгівельних автоматів тa подібного устаткування (пpи здійсненні торгівлі товарами абo послугaми з використанням торгівельних автоматів aбо іншого подібного устаткування, що нe передбачає наявності РРО ) (п.292.7 cт.292).
 • Крім того, при певних обставинах до складу доходу плaтникa єдиного податку може бути включена поворотна фінансова допомога.

  Ставка єдиного податку для платників — юридичних осіб встанoвлюються у відсотках від доходу. Детальніше на сторінках 4 група єдиного податку тa 6 група єдиного податку .

  Окрім вказаних основних ставок, існують і підвищені ставки (у подвійному розмірі), які встановлюються:

 • 01 - до суми перевищення об'єму доходу, який дає право застосовувати спрощену систему
 • 02 - до доходу, отриманого пpи вживанні способу розрахунків, відмінного вiд грошового
 • 03 - до доходу, отриманого вiд видів діяльності, щo нe дають права застocoвувати спрощену систему оподаткування.
 • < Бланк декларации единого налога Заповнення декларації єдиного податку >

  Налоговещание

  Цитата дня:

  В деле налогов следует принимать в соображение не то, что народ может дать, а то, что он может давать всегда.

  Последние комментарии

  Заполнение декларации плательщика единого налога – физического лица

  Рекомендую:

  В 2012 году единоналожники подают не отчет, как раньше, а полноценную декларацию. Рассмотрим, как заполнить эту декларацию физлицу – единоналожнику.

  Форма декларации утверждена Приказом Минфина от 21.12.2011 №1688. Скачать можно здесь .

  Декларация подается всеми плательщиками единого налога. Срок подачи декларации зависит от отчетного периода. Для плательщиков І группы отчетный период - год, а декларация подается в течение 60 дней после окончания года. Для плательщиков ІІ и ІІІ групп отчетный период - квартал. Соответственно, декларация подается в течение 40 дней после окончания квартала. В 2012 году предельными сроками для подачи декларации будут 10 мая (за первый квартал), 9 августа (второй квартал), 9 ноября (третий квартал) и 11 февраля 2013 г. (четвертый квартал).

  Декларация заполняется нарастающим итогом (квартал – полугодие – три квартала – год). Например, после окончания второго квартала в декларации отображаются данные не просто за второй квартал, а за все первое полугодие, с учетом данных за первый квартал.

  Что касается уплаты налога. Плательщики І и ІІ групп уплачивают налог авансом ежемесячно не позднее 20 числа. А вот плательщики ІІІ группы уплачивают налог по результатам декларации. Предельный срок уплаты – 10 дней после окончания предельного срока подачи декларации. Или иначе 40 дней для подачи декларации + еще 10 дней. Итого 50 дней после окончания квартала. Учитывая, что в первом квартале эта дата приходится на 20 мая, воскресенье, заплатить налог надо заранее, до выходных.

  Декларация состоит из шести частей. При этом плательщик заполняет не все части декларации. Для удобства мы разместили информацию в виде таблицы.

  Налоговая декларация плательщика единого налога – физического лица – предпринимателя

  Как известно, начиная с 1-го квартала 2012 года физлица-предприниматели, которые платят единый налог, подают в налоговую службу новую отчетность по этому налогу. Налоговая декларация плательщика единого налога – физического лица – предпринимателя (податкова декларація платника єдиного податку – фізичної особи – підприємця) утверждена приказом Минфина от 21.12.2011 г. №1688. Скачать бланк декларации можно в конце статьи.

  Кто подает декларацию?

  Декларация предоставляется всеми ФЛП-единщиками, независимо от того, к какой группе они принадлежат - форма декларации одна для всех трех групп.

  Отчетный период и сроки подачи

  Что касается отчетного периода и сроков предоставления декларации, для предпринимателей из разных групп они будут отличаться:

  1. Плательщики единого налога первой группы подают декларацию раз в год (п. 296. 2 Налогового кодекса (НКУ) ). Срок –  в течение 60 календарных дней после окончания отчетного года (п.п. 49.18.3, п. 296.2 НКУ). Таким образом, единщики из первой группы впервые должны будут подать декларацию в 2013-м году за отчетный период «2012-й год». Конечно, если они не превысят величину предельного дохода для своей группы (либо не нарушат другие критерии, установленные НКУ для первой группы), или не решат добровольно перейти в другую группу. В этом случае декларацию необходимо будет подавать ежеквартально (п.п. 296.5.1 НКУ).

  2. Для плательщиков единого налога второй и третьей групп отчетными периодами являются квартал, полугодие, три квартала и год (п. 296.3, п. 296.7 НКУ). Срок подачи – в течение 40 календарных дней после окончания отчетного периода (п.п. 49.18.3, п. 296.3 НКУ). Декларация за 1-й квартал 2012 года подается до 10 мая включительно.

  Налоговым кодексом (п. 296.8) предусмотрено, что для получения справки о доходах единщик может предоставить декларацию за период, отличный от вышеуказанных. Но это - дело сугубо добровольное. В форме декларации для этой цели предусмотрено поле «месяц», в пояснении к которому Минфин указал, что декларация в данном случае составляется  наростающим итогом. То есть – за период с начала года по указанный в соответствующем поле месяц включительно.

  Порядок предоставления

  Декларация может быть предоставлена (49.3 НКУ):

  - лично предпринимателем или уполномоченным им лицом

  - по почте с уведомлением о вручении и описью вложенного

  - по электронной почте - при условии наличия у ЧП электронной цифровой подписи.

  Если декларация посылается по почте, отправить ее нужно не позднее, чем за десять дней до окончания предельного срока сдачи.

  Как заполнить декларацию?

  Декларация состоит из шести разделов. В первом разделе предприниматель указывает общие сведения о себе. Из следующих трех разделов заполняется только один (в остальных ставятся прочерки), какой именно - зависит от группы, к которой относится ЧП-единщик:

  II раздел – 1-я группа

  III раздел – 2-я группа

  IV раздел – 3-я группа.

  В разделе V отражаются обязательства по единому налогу. Раздел VI посвящен исправлению ошибок, допущенных в ранее поданных декларациях.

  Рассмотрим более подробно алгоритм заполнения декларации.

  Раздел I. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

  1. В поле «Тип податкової декларації» ставим отметку Х в соответствующей клетке:

  - «звітна» - если декларация подается за данный отчетный период первый раз

  - «звітна нова» - отчетность предоставляется до окончания предельного срока сдачи с новыми (исправленными) показателями за текущий отчетный период

  - «уточнююча» - после окончания предельного срока исправляются ошибки за какой-либо (не обязательно последний) отчетный период

  - «довідково*» - если декларация подается за «нестандартный» период для получения предпринимателем справки о доходах (см. выше).

  2. «Звітний (податковий) період, за який подається або уточнюється податкова декларація» - проставляем отметку Х в поле, соответствующем периоду, за который подается отчетность.

  3. «Реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи – підприємця» - вписываем идентификационный номер физического лица – предпринимателя.

  4. В поле «Податкова адреса (місце проживання) платника податку» электронный адрес и номер факса указываются по желанию. Все остальные реквизиты являются обязательными для заполнения.

  5. «Найменування органу державної податкової служби, до якого подається податкова декларація» - записываем название органа налоговой службы, куда подается декларация.

  6. «Види підприємницької діяльності, які здійснювалися у звітному періоді». Коды и названия видов деятельности, если переход на новый КВЭД (ДК 009:2010) еще не произошел, указываем по старому КВЭД (ДК 009:2005).

  К сведению: в своем письме от 30.12.2011 г. №10974/7/18-3017 ГНС запретила органам налоговой службы на местах требовать на протяжении 2012 года от плательщиков информацию по новому КВЭД. В то же время, если предприниматель перешел на ДК 009:2010, по мнению автора, коды и названия видов деятельности необходимо отражать согласно новому классификатору.

  7. «Фактична чисельність працівників у звітному періоді». Здесь указывается количество наемных работников. с которыми предпринимателем в отчетном периоде заключены трудовые договора. При расчете данного показателя не учитываются работники, находящиеся в отпуске в связи с беременностью и родами, а также в отпуске по присмотру за ребенком до достижения им предусмотренного законодательством возраста (п.п. 291.4.1 НКУ).

  Разделы II-IV

  1. Суммы в декларации отражаются в гривнах без копеек.

  2. Предприниматели 1-й и 2-й групп в таблице «Щомісячні авансові внески» показывают суммы единого налога, кторые были уплачены в каждом месяце отчетного периода. В отличие от старого отчета, реквизиты платежных документов указывать в декларации не нужно.

  3. « Сума доходу за звітний (податковий) період відповідно до статті 292 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України » (стр. 01 и 06). Как следует из названия строк, здесь указывается сумма дохода, полученного предпринимателем (1-й или 2-й групп) в отчетном периоде. Чтобы правильно определить сумму дохода, необходимо руководствоваться ст. 292 НКУ.

  Подробнее о том, какие суммы включаются в доход единщика, а что не относится к доходам: Доход плательщика единого налога .

  Отметим только, что доход от продажи товаров, работ, услуг признается на дату поступления денег на текущий счет или в кассу (п. 292.6 НКУ).

  Все сказанное выше в данном пункте касается также единщика из 3-й группы, который заполняет строки 11 и 12 раздела  IV декларации:

  - «сума доходу за звітний (податковий) період, що оподатковується за ставкою 3 відсотки» (стр.11)

  - «сума доходу за звітний (податковий) період, що оподатковується за ставкою 5 відсотків» (стр. 12).

  4. «Сума доходу, що перевищує обсяги…» (стр. 02, 07, 13). В этих строках отражается сумма, которая превышает величину предельного дохода, установленного п. 291.4 Кодекса для плательщиков каждой из 3-х групп на календарный год:

  - 1-я группа – 150 тыс. грн.

  - 2-я группа – 1 млн. грн.

  - 3-я группа – 3 млн. грн.

  Подробнее о последствиях превышения единщиком предельного дохода:  Превышение предельного дохода плательщиком единого налога.

  5. «Сума доходу, отриманого від провадження діяльності, не зазначеної у свідоцтві платника єдиного податку, у звітному (податковому) періоді» (стр. 03 и 08). Здесь плательщики 1-й и 2-й групп указывают сумму дохода, полученного от деятельности, которая не указана в свидетельстве плательщика единого налога. Если таковой имелся в отчетном периоде, единщик «слетает» с упрощенной системы с первого числа месяца, следующего за отчетным периодом (абз. 7 п.п. 298.2.3 НКУ). Мало того, такой доход облагается по ставке 15% (абз. 2 п. 293.4 НКУ).

  6. «Сума доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж передбачено пунктом 291.6 статті 291 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України, у звітному (податковому) періоді» (стр. 04, 09, 14). В данных строках указывается сумма доходов, полученных с использованием неденежной формы расчетов (например, от бартерных операций). Последствия получения таких доходов будут для единщика также плачевными:

  1) Весь доход, полученный с использованием неденежной формы расчетов, облагается по ставке 15% (абз. 3 п. 293.4 НКУ).

  2) Начиная с месяца, следующего за налоговым периодом, в котором применена неденежная форма расчетов, плательщик единого налога обязан перейти на общую систему налогообложения (абз. 4 п.п. 298.2.3 НКУ).

  7. « Сума доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права на застосування спрощеної системи оподаткування, у звітному (податковому) періоді» (стр. 05, 10, 15).

  Подробнее о видах деятельности, которые не могут осуществляться на упрощенной системе налогообложения: Единый налог: виды деятельности, запрещенные для плательщиков

  Результат получения доходов, которые подлежат отражению в этих строках, будет аналогичным описанному в пунктах 5 и 6:

  - обложение дохода по ставке 15% (абз. 4 п. 293.4 НКУ)

  - переход на общую систему (абз. 5 п.п. 298.2.3 НКУ).

  Раздел V «ВИЗНАЧЕННЯ ПОДАТКОВИХ ЗОБОВ ЯЗАНЬ ПО ЄДИНОМУ ПОДАТКУ»

  Этот раздел не заполняется, если декларация подается добровольно за «нестандартный период» (см. выше).

  Строки 16-22 данного раздела заполняются по формулам, которые указаны в названии строк. Обратите внимание на следующее:

  1) В строке 20 отражается сумма единого налога нарастающим итогом с начала года.

  2) В строку 21 из декларации за предыдущий период переносится сумма налога за предыдущий период.

  3) В строке 22 указываем налог, который нужно заплатить по результатам отчетного периода. Показатель рассчитывается по формуле: стр. 20 – стр. 21.

  Предприниматели 1-2 групп, которые не превысили предельный доход и не занимались видами деятельности, не указанными в свидетельстве или запрещенными для единщика,   строки 17 – 22 не заполняют. Они лишь указывают в строке 16 сумму полученного в отчетном периоде дохода.

  Раздел VI ВИЗНАЧЕННЯ ПОДАТКОВИХ ЗОБОВ ЯЗАНЬ У ЗВ ЯЗКУ З ВИПРАВЛЕННЯМ САМОСТІЙНО ВИЯВЛЕНИХ ПОМИЛОК

  Данный раздел заполняется только в том случае, если предприниматель исправляет ошибку в ранее поданной декларации. Согласно п. 50.1 НКУ самостоятельно выявленная ошибка в декларации может быть исправлена двумя способами:

  - путем подачи уточняющего расчета (в нашем случае - декларация по той же форме, только с отметкой «уточнююча») за период, в котором была допущена ошибка

  - в текущей декларации.

  При этом, если ошибка привела к недоплате налога, необходимо уплатить штраф:

  - 3% от недоплаченной суммы - в случае предоставления уточняющей декларации

  - 5% - если ошибка исправляется в текущей декларации.

  Кроме штрафа уплачивается пеня. Подробнее: Пеня в Налоговом кодексе

  Итак, если предприниматель исправляет ошибку:

  - в строке 23 он показывает сумму единого налога, которая была фактически отражена в декларации за исправляемый период

  - в строке 24 – указывает правильную сумму

  - сумму налога, которую необходимо доплатить, отражает в строке 25

  - сумму, на которую нужно уменьшить начисленный налог – в строке 26

  - если ошибка привела к недоплате налога, рассчитывает сумму штрафа (3 или 5%, см. выше) и записывает ее в строку 27 декларации

  - в строке 28 отражает сумму пени, посчитанную согласно п.п. 129.1.2 и абз. 2 п. 129.4 НКУ.

  Прочая информация

  В конце формы в соответствующих полях необходимо:

  - указать дату подачи декларации

  - поставить подпись

  - вписать инициалы и фамилию предпринимателя.

  Также, непонятно зачем - ведь эти данные и так уже есть в разделе ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ – в поле «реєстраційний номер облікової картки платника податків» нужно продублировать идентификационный номер физлица-единщика.

  Примеры заполнения декларации

  1. Пример заполнения раздела I. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ:

  2. Пример заполнения декларации за 1-й квартал 2012 г. предпринимателем-единщиком 2-й группы .

  Сумма дохода, полученного в отчетном периоде – 230 000 грн. Доход от видов деятельности, не указанных в свидетельстве, или запрещенных для упрощенной системы, получен не был, неденежные расчеты не проводились. Ставка единого налога  - 20% от минимальной зарплаты на 1 января 2012 г. или 214,60 грн. в месяц (округляем до 215 грн.):

  Во всех строках разделов II и IV единщик 2-й группы ставит прочерки.

  3. Пример заполнения декларации за 1-й квартал 2012 г. предпринимателем-единщиком 3-й группы .

  Сумма дохода, полученного в отчетном периоде – 300 000 грн. Ставка единого налога – 5%. Доход от видов деятельности, запрещенных для упрощенной системы, получен не был, неденежные расчеты не проводились:

  Во всех строках разделов II и III единщик 3-й группы ставит прочерки.

  Скачать бланк

  Скачать бланк декларации плательщика единого налога – физического лица – предпринимателя можно здесь:

  deklaraciya_ed_fiz.zip (24,2 KiB, 3 538 hits)

  Источники:
  byhgalter.com, grossbuh.com.ua, www.buhoblik.org.ua, taxman.org.ua, biznesinalogi.com

  Следующие:


 • 08 мая 2021 года


  Комментариев пока нет!

  Поделитесь своим мнением

  Сумма цифр: код подтверждения  Популярные статьи:

 • Договор франчайзинга образец (просм 338)
 • Дополнительное соглашение об исключении пункта договора образец (просм 74)
 • Остается ли завещание у нотариуса при вступлении в наследство (просм 67)
 • Протокол следственного эксперимента образец (просм 62)
 • Вступление в наследство в лнр (просм 60)
 • Иск от нескольких истцов образец (просм 43)
 • Образец искового заявления об ошибке в фамилии (просм 43)

 • Последние материалы:

 • Наследство и его оформление
 • Мать не вступила в наследство после смерти отца
 • Мерой по охране наследства является
 • Юридическим фактом открытия наследства признается
 • Сколько нотариус берет за свидетельство о наследстве
 • Как отказаться от наследства в пользу сына
 • Доля супруга и детей в наследстве по закону